Frenci face van de sebastiaanshoeve (Kate) is gedekt door Roibin from breenaga (Mannes). We verwachten rond eind maart puppies.