In de komende weken zal Lizzy (Lindsey Lee van de sebastiaanshoeve) loops worden en zal er een dekking plaatsvinden met Okke (Sander van de Indo-Anjoho). We houden u op de hoogte wanneer de dekking heeft plaats gevonden en er pups verwacht worden. Als u al meer informatie wil of vast op de lijst voor een puppie wil neem dan contact met ons op.

         lizzy                                             Okke

            Lizzy                                                                                                                   Okke