Op 15 maart zijn alle puppies uit het laatste nestje van Birthe Be op de koffie gekomen.

We hebben een heerlijke wandeling in het bos gemaakt en vervolgens zijn alle ervaringen van de pups uitgewisseld.

Als fokker heb ik de officiële stamboom aan de eigenaren meegegeven.